Olav Skille – grunnleggeren av vibroakustikk

Olav Skille

Olav Skille er grunnleggeren av Multivib AS, og den som definerte VibroAkustisk Terapi

Olav Skille ble født i Trøndelag 1939, og bor nå i Helsinki Finland som pensjonist. Alle rettigheter fra Olav Skilles arbeider tilhører Multivib AS i Trondheim.

Olav fant ut hvordan man kunne bruke direkte overføring av lydfrekvenser (30 – 120 Hz) til menneskekroppen. Ved bruk av rene, lavfrekvente lydbølger fant han at mange plager og tilstander kunne lindres ved bruk av VAT. Olav skapte begrepet VibroAcoustic Therapy (VAT), som i dag er kjent over hele verden.

Olav Skille: «Vi kan se på det slik: VAT gir kroppen en indre massasje. Organer i kroppen som vi ikke kan nå med tradisjonelle metoder – blir tilgjengelig via lavfrekvente vibrasjoner overført direkte til kroppsoverflaten. Dette er mulig fordi lydbølger sprer seg i vann (ca 70 % vann i kroppen) og lager dermed bevegelse i alle kroppsdeler. Dette er grunn ideen til all VAT – VibroAcoustic Therapy.»

Selv om Olav Skille for det aller meste har overlatt utviklingsarbeidet til oss i Multivib AS, kan han fortsatt nåes her. Dette gjelder både for flere tilbakemeldinger om virkninger bruken av Multivib-utstyret har hatt for deg eller andre, og om du har spørsmål Olav eller vi i Multivib AS kan svare på.

Jeg føler meg totalt sett bedre. Det er sjelden at jeg nå må legge meg ned pga. smerter, og jeg kan være mer aktiv i hverdagen.”

Jente 28 år